White Label leverer tjenester innen rekruttering, omdømmebygging og rådgivning

Tjenestene leveres hovedsakelig som oppdrag, der vi tar ansvar for å levere et avtalt resultat. Alternativt kan tjenestene leveres som bistand, i tilfeller der resultatet ikke kan defineres tydelig på forhånd.

Tjenester levert av White Label skal bidra til å styrke ditt omdømme som arbeidsgiver. Vi agerer alltid på vegne av din virksomhet, med full fokus på ditt behov, omdømme og varemerke.

Rekruttering

White Label utfører oppdrag eller bistår dere i alle eller noen av fasene i en rekrutteringsprosess. Virksomhetens ledige stillinger profilerer vi under din merkevare, og gjennomfører rekrutteringsprosessen i tråd med din virksomhets behov. Dere kan benytte oss til:

  • Behovsanalyser
  • Å tiltrekke de beste kandidatene
  • Seleksjon
  • Ansettelse
  • Introduksjon og oppfølging i prøvetiden

Omdømmebygging

En god rekrutteringsprosess bidrar positivt til din virksomhets omdømmebygging. I tillegg til tjenester direkte knyttet til rekruttering bistår White Label med tjenester som også på andre måter styrker din virksomhets omdømme på arbeidsmarkedet.

  • Vi bistår med datafangst, analyse, strategi og rådgivning.
  • Basert på funn og eventuelt gap utarbeides en strategi for omdømme.

Som et ledd i virksomhetens omdømmebygging kan vi også bistå med både intern og ekstern kommunikasjonknyttet til rekruttering.

Rådgivning

Våre tjenester er innen rekruttering og omdømmebygging er primært operative. På forespørsel bistår vi også med rådgivning innenfor disse fagområdene for kunder som ønsker det.